Każda firma może być ekologiczna. Każda firma powinna być ekologiczna i osiągać wyznaczone cele. Ważne są małe kroki i codzienne czynności, które wykonują użytkownicy biur i wszyscy pracownicy.

Co znaczy ekologiczna firma?

Trudno określić, od którego momentu firma może nosić miano „ekologiczna„. Działania zmierzające do zredukowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne mogą być podejmowane w skali mikro działania przedsiębiorstw. Działania te mogą także być wpisane w strategie firm i realizowane na szeroką skalę. Wówczas cele operacyjne i finansowe przedsiębiorstw są równoważne celom środowiskowym.

Jak postrzegają nas inni?

Ważne jest, aby podejmowane inicjatywy prośrodowiskowe komunikowane były pracownikom, klientom i dostawcom. Jako firma realizujemy wtedy działania z zakresu edukacji ekologicznej, dzięki którym zwiększamy świadomość ekologiczną naszych pracowników, klientów i dostawców. Podejmowanie działań ekologicznych sprzyja pozytywnemu wizerunkowi firmy, zwiększa lojalność pracowników.

Od czego zacząć?

Działania ekologiczne w firmach możemy podzielić na dwa rodzaje. Nazwijmy je umownie działaniami twardymi i miękkimi.

Działania twarde – inwestycyjne

Są to działania techniczne zmierzające np. do zredukowania zużycia zasobów energii elektrycnzej, wody czy energii cieplnej. Związane są one z inwestycjami polegającymi np. na wymianie oświetlenenia na energooszczędne czy zainstalowania perlatorów.

Działania miękkie

Są to działania zwiększające swiadomość ekologiczną poprzez szkolenia, warszataty czy informację. Powodują zmianę nastawienia i zmianę zachowań np. w obszarze segregacji odpadów, wygaszania pustych pomieszczeń.

Działania miękkie i twarde przenikają się i uzupełniają. Aby segregować odpady trzeba przecież wyposażyć nasze biuro w pojemniki do selektywnej zbiórki. Najlepszy efekt uzyskamy łącząc energooszczędne oświetlenie z nawykiem wygaszania pustych pomieszczeń.

Jakie są z tego korzyści?

Przedsiębiorcom zależy oczywiście na korzyściach finansowych oprócz wyżej wymienionych. Korzyści finansowe wyniakają z oszczędności oraz pozyskiwaniu klientów wrażliwych na ekologię.