SŁONECZNE SZKOŁY DLA LEPSZEGO MIASTA,

to konkurs dla szkół podstawowych z terenu Miasta Katowice
zorganizowany w związku z nadchodzącym szczytem klimatycznym ONZ - COP24. Organizatorami są m.in. Urząd Miasta
Katowice, firma IKEA, dodatkowo konkurs objęty jest patronatem United Nations Global Compact Poland.

Cel Konkursu:

Celem konkursu jest zaangażowanie lokalnej społeczności, w szczególności dzieci i młodzieży, w podejmowanie działań na
rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i przeciwdziałaniu zmianom klimatu. Konkurs ma podnosić świadomość
ekologiczną najmłodszych i odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego oraz promować zachowania przyjazne
środowisku.

Zadanie konkursowe:

Zadaniem konkursowym jest opracowanie programu edukacji w obszarze zmian klimatu i/lub gospodarki
o obiegu zamkniętym. Opracowany program edukacji realizowany będzie w okresie od 01 stycznia do 31 marca 2019 r.

Nagroda główna:

Nagrodą główną dla zwycięskiej szkoły jest instalacja fotowoltaiczna ufundowana przez współorganizatora konkursu –
IKEA (szacowana wartość instalacji to ok. 40 tys. złotych netto). Organizatorzy przewidują nagrody dla pozostałych
finalistów, przez co chcą motywować szkoły do podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu.
Co istotne, szkoły, które zostaną zakwalifikowane do finału, będą miały niepowtarzalną możliwość uczestnictwa
w wydarzeniach związanych ze szczytem klimatycznym ONZ – COP24.

Haromonogram konkursu:

• 1 października – przesłanie do szkół publicznych informacji oraz zaproszenia do udziału w konkursie „Słoneczne szkoły
dla lepszego miasta”
• 9 – 26 października – przyjmowanie zgłoszeń do konkursu na adres sloneczneszkoly@fdee.org
• 26 października – spotkanie z przedstawicielami szkół zakwalifikowanych do konkursu
• 26 października - 26 listopada – przesłanie przez szkoły głównych założeń opracowywanych programów
• 13 grudnia – ogłoszenie finalistów konkursu w trakcie COP24
• styczeń-marzec – realizacja przez finalistów programów w szkołach
• 22 kwietnia - Dzień Ziemi - ogłoszenie zwycięzców konkursu
• kwiecień - czerwiec – instalacja nagrody głównej

 

Organizator konkursu:

Partnerzy konkursu:

Dokumentacja konkursowa

"Słoneczne szkoły dla lepszego miasta"

Zgłoś swoją szkołę lub zadaj nam pytanie

Jeśli preferujesz kontakt telefoniczny