Wszystko zaczyna się w klasie

Eko-Szkoły to międzynarodowy, dynamicznie rozwijający się program, w którym zachęcamy młodych ludzi do angażowania się w ochronę środowiska naturalnego. Wszystko zaczyna się w klasie, następnie obejmuje szkołę i ostatecznie sprzyja pozytywnym zmianom w całej społeczności. Dzięki programowi Eko-Szkoły młodzi ludzie doświadczają pozytywnego wpływu swoich działań. Mają możliwość wyrażenia swojego stanowiska w sposobie zarządzania środowiskowego swoich szkół. Zwieńczeniem tych działań jest certyfikacja i prestiż, który towarzyszy przyznaniu Zielonej Flagi. Program Eko-Szkoły to idealny sposób, by szkoły podjęły działania ku poprawie środowiska naturalnego zarówno w szkole, jak i społeczności lokalnej. Działania te mają jednocześnie pozytywny wpływ na życie młodych ludzi, ich rodzin, personel szkolny i władze lokalne.

Uwzględnij wszystkich

Łącząc naukę z praktycznymi doświadczeniami, cały program jest prowadzony zgodnie z kompleksowym, opartym na uczestnictwie podejściem obejmującym uczniów, nauczycieli i społeczność lokalną.

Ulepsz środowiska szkolne

Program Eko-Szkoły jest idealnym sposobem na podjęcie działań w kierunku zmniejszenia śladu środowiskowego szkoły. W efekcie udział w programie prowadzi do bardziej zrównoważonego, mniej kosztownego i bardziej odpowiedzialnego środowiska szkolnego.

 

Motywacja

Program Eko-Szkoły stawia wyzwania uczniom, aby podjęli się rozwiązywaniem problemów środowiskowych na poziomie, na którym widzą namacalne wyniki zachęcając uczniów do zrozumienia, że ​​naprawdę mogą coś zmienić.

 

Nastawienie

Program Eko-Szkoły wpaja uczniom poczucie odpowiedzialności i kultywują zrównoważony sposób myślenia. Daje zaangażowanym osobom możliwość, aby naprawdę przyczyniły się do rozwoju i rozpowszechniły proaktywne zachowania wśród rodziny i przyjaciół, ostatecznie przekazując je przyszłym pokoleniom.

 

Zaangażowanie społeczności

Program Eko-Szkoły kładzie duży nacisk na zaangażowanie lokalnej społeczności od samego początku. W ten sposób lekcje, są przenoszone z powrotem do społeczności, w której są częścią i prowadzą do bardziej zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska wzorców zachowań.

 

Globalna sieć

Program Eko-szkoły ułatwiają kontakt między uczestniczącymi instytucjami nie tylko na poziomie krajowym, ale także międzynarodowym. Linki te są okazją dla szkół do dzielenia się informacjami o środowisku, mogą być również wykorzystywane jako środek wymiany kulturalnej i poprawy umiejętności językowych.