EkoSzkoły

Wszystko zaczyna się w klasie

EkoSzkoły to międzynarodowy, dynamicznie rozwijający się program, w którym zachęcamy młodych ludzi do angażowania się w ochronę środowiska naturalnego. Wszystko zaczyna się w klasie, następnie obejmuje szkołę i ostatecznie sprzyja pozytywnym zmianom w całej społeczności. Dzięki programowi EkoSzkoły młodzi ludzie doświadczają pozytywnego wpływu swoich działań. Mają możliwość wyrażenia swojego stanowiska w sposobie zarządzania środowiskowego swoich szkół. Zwieńczeniem tych działań jest certyfikacja i prestiż, który towarzyszy przyznaniu Zielonej Flagi. Program EkoSzkoły to idealny sposób, by szkoły podjęły działania ku poprawie środowiska naturalnego zarówno w szkole, jak i społeczności lokalnej. Działania te mają jednocześnie pozytywny wpływ na życie młodych ludzi, ich rodzin, personel szkolny i władze lokalne.

Zaangażowanie

Łącząc naukę z praktycznymi doświadczeniami, cały program jest prowadzony zgodnie z kompleksowym, opartym na uczestnictwie podejściem obejmującym uczniów, nauczycieli i społeczność lokalną.

Zmiany na lepsze

Program EkoSzkoły jest idealnym sposobem na podjęcie działań w kierunku zmniejszenia śladu środowiskowego szkoły. W efekcie udział w programie prowadzi do bardziej zrównoważonego, mniej kosztownego i bardziej odpowiedzialnego środowiska szkolnego.

Motywacja

Program EkoSzkoły stawia wyzwania uczniom, aby podjęli się rozwiązywaniem problemów środowiskowych w obszarach, gdzie mogą zobaczyć namacalne wyniki. Dzięki temu uczniowie mogą zrozumieć, że ​​naprawdę mogą coś zmienić.

Nastawienie

Program EkoSzkoły wpaja uczniom poczucie odpowiedzialności i kultywują zrównoważony sposób myślenia. Daje zaangażowanym osobom możliwość, aby naprawdę przyczyniły się do rozwoju i rozpowszechniły proaktywne zachowania wśród rodziny i przyjaciół, ostatecznie przekazując je przyszłym pokoleniom.

Zaangażowanie społeczności

Program EkoSzkoły kładzie duży nacisk na zaangażowanie lokalnej społeczności. W ten sposób lekcje, są przenoszone z powrotem do społeczności, której są częścią i prowadzą do bardziej zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska wzorców zachowań.

Globalna sieć

Program Ekoszkoły ułatwiają kontakt między uczestniczącymi instytucjami nie tylko na poziomie krajowym, ale także międzynarodowym. Linki te są okazją dla szkół do dzielenia się informacjami o środowisku, mogą być również wykorzystywane jako środek wymiany kulturalnej i poprawy umiejętności językowych.

 

 Zgłoś swoją placówkę !!! – kliknij TUTAJ

 

Międzynarodowa strona internetowa programu: www.ecoschools.global