Green Key

Green Key to standard doskonałości

Green Key jest międzynarodowym, wiodącym standardem doskonałości w zakresie odpowiedzialności za środowisko naturalne i zrównoważonego funkcjonowania obiektów w branży turystycznej. To prestiżowe oznakowanie ekologiczne oznacza zobowiązanie przedsiębiorstw to tego, że ich obiekty turystyczne spełniają kryteria określone przez Fundację Edukacji Ekologicznej (FEE). Green Key oznacza zapewnienie dla gości obiektu, że decydując się na pobyt, pomagają poprawić poziom ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Edukacja

Przywiązujemy ogromną wagę do informowania i angażowania gości obiektów Green Key w podejmowane działania w kierunku odpowiedzialności za środowisko naturalne. Dbamy również o to, aby personel pracujący w zakładzie był dobrze poinformowany i przeszkolony w zakresie przyjaznych dla środowiska i zrównoważonych praktyk.

Innowacje

Green Key nieustannie poszukuje nowych i zrównoważonych metod eksploatacji i wykorzystania technologii, aby zmniejszyć ogólny wpływ na środowisko naturalne poprzez mniejsze zużycie energii, wody i odpadów. Zmiana pomaga obiektom zaangażowanym w Green Key w obniżaniu kosztów.

Wartość dodana

Wysoka świadomość ekologiczna obiektów staje się dla podróżnych ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca. Green Key symbolizuje zaangażowanie ochronę środowiska i zrównoważony rozwój. Obszary te są niezwykle atrakcyjny dla potencjalnych gości. Promocja Po spełnieniu kryteriów i uzyskaniu prestiżowego wyróżnienia Green Key, obiekty mogą je wykorzystywać, aby zaprezentować swoje zaangażowanie w kwestie związane ze środowiskiem i zrównoważonym rozwojem.

Dzięki uczestnictwu w programie Green Key umożliwiamy:

Zwiększenie wykorzystania przyjaznych dla środowiska i zrównoważonych metod działania i technologii w obiektach, a tym samym zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz ogólnego wykorzystania zasobów.
Podnoszenie świadomości personelu i turystów, wywoływanie pozytywnych zmian w zachowaniu gości, pracowników i dostawców poszczególnych obiektów turystycznych.