Green Office

Czym jest Green Office

O certyfikat ekologiczny Green Office ubiegać się może każda firma, samorząd, czy innego rodzaju organizacja. Certyfikat ekologiczny jest formą ekologicznego zarzadznia biurem. Jego wdrożenie może przyczynić się do generowania oszczędności poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami oraz do podniesienia świadomości ekologicznej pracowników. Wraz z wdrożeniem standardu ekologicznego Green Office firmy często decydują się na przeszkolenie swoich pracowników. Szkolenie pozwala wprowadzić zagadnienia ekologicznego zarządzania wśród pracowników, a także wyrobienie dobrych praktyk. Dobre praktyki w codziennym funkcjonowaniu firmy dotyczą m.in. świadomego zużywania zasobów wody, energii czy papieru do celów biurowych.

Kryteria

Otrzymanie certyfikatu ekologicznego Green Office wiąże się ze spełnieniem kryteriów standardu ekologicznego. Kryteria możemy podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupą są kryteria techniczne. Do tej grupy kryteriów zaliczamy zagadnienia związane np. z zarządzaniem zużyciem wody, energii elektrycznej, możliwością segregacji odpadów. Drugą grupą kryteriów są kryteria związane z edukacją ekologiczną pracowników, dostawców, klientów, a także tworzeniem przyjaznego środowiska pracy.