Zielona Flaga

Czym jest Zielona Flaga

Zielona Flaga jest międzynarodowym wyróżnieniem przyznawanym w programie Eco-Schools(EkoSzkoły). Celem programu jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami (w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu.
Zielona Flaga jest tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach programu Eco – Schools.
W Polsce Fundacja dla Edukacji Ekologicznej, jako jedyna uprawniona jest do realizowania programu EcoSchools w Polsce oraz nadawania certyfikatu Zielonej Flagi.
Certyfikat Zielonej Flagi przyznawany jest na okres 1 roku. Po tym czasie szkoła powinna ponownie złożyć formularz aplikacyjny, aby ubiegać się o Zieloną Flagę na kolejny rok szkolny.
Placówki, które otrzymują Zieloną Flagę mogą posługiwać się logiem Zielonej Flagi we wszystkich swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych.
Informacje o certyfikowanych szkołach są przekazywane mediom, władzom regionalnym i lokalnym.

Jak otrzymać Zieloną Flagę

Co należy zrobić, aby ubiegać się o Zieloną Flagę w programie EkoSzkoły:
  1. Zebrać grupę osób do prowadzenia działań
  2. Przeprowadzić audyt ekologiczny
  3. Stworzyć kodeks ekologiczny
  4. Zaplanować działania, wykonać i promować
  5. Zintegrować wytyczne „Szkoły dla Ekorozwoju” z programem nauczania.
  6. Włączyć w działania społeczność szkolną i lokalną.
  7. Przeprowadzić audyt ekologiczny po zakończeniu działań.
  8. Uzyskać status Szkoły dla Ekorozwoju potwierdzony certyfikatem
Zapewniamy formularze dokumentów oraz pomoc w procesie aplikacji i ralizacji programu.

 

Zielona Flaga 2022/2023

 

Serdecznie zapraszamy do  ubiegania się o Zieloną Flagę w edycji 2022/2023 programu EkoSzkoły 

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego klikając przycisk poniżej: