Participative Environmental Education

Projekt ERASMUS+ Partycypacyjne podejście do edukacji ekologicznej został uruchomiony jesienią 2021 roku z inicjatywy czeskiej organizacji Ekoinkubator, w której jako partnerzy uczestniczą organizacje zajmujące się edukacją ekologiczną z czterech krajów wyszehradzkich: Centrum environmentálnych aktivít ze Słowacji i Magyar Környezeti Nevelési Egyesület z Wegier – Węgierskie Stowarzyszenie Ekologiczne z Węgier oraz Fundacja dla Edukacji Ekologicznej z Polski.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez analizę potrzeb w tym obszarze oraz uczestnictwo w 11. Światowym Kongresie Edukacji Ekologicznej w Pradze. Jednym z efektów materialnych projektu będzie także opracowanie podręcznika partycypacyjnej edukacji ekologicznej.

Efektem pracy partnerów projektu jest wspomniany powyżej zbiór dobrych praktyk, tzw. e-podręcznik (www.peehandbook.eu), który zwięźle opisuje 4 dobre praktyki edukacji partycypacyjnej z każdego uczestniczącego w projekcie kraju (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry). Opisy przypadków zawierają również praktyczne instrukcje i karty pracy, aby każdy mógł je łatwo wykorzystać lub zaadaptować w swojej pracy.

Zobacz artykuły powstałe w wyniku realizacji projektu: