Projects

 • Participative Environmental Education

  Projekt ERASMUS+ Partycypacyjne podejście do edukacji ekologicznej został uruchomiony jesienią 2021 roku z inicjatywy czeskiej organizacji Ekoinkubator, w której jako partnerzy uczestniczą organizacje zajmujące się edukacją ekologiczną z czterech krajów wyszehradzkich: Centrum environmentálnych aktivít ze Słowacji i Magyar Környezeti Nevelési Egyesület z Wegier – Węgierskie Stowarzyszenie Ekologiczne z Węgier oraz

 • EKOenergy

  EKOenergy to pierwsze i dotychczas jedyne ogólnoeuropejskie oznakowanie energii elektrycznej. Jej celem jest ułatwienie dostawcom energii elektrycznej sprzedaży łatwo rozpoznawalnych i powszechnie akceptowanych produktów elektrycznych.

 • Green Office, Zielone Biuro

  Green Office

  Czym jest Green Office O certyfikat ekologiczny Green Office ubiegać się może każda firma, samorząd, czy innego rodzaju organizacja. Certyfikat ekologiczny jest formą ekologicznego zarzadznia biurem. Jego wdrożenie może przyczynić się do generowania oszczędności poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami oraz do podniesienia świadomości ekologicznej pracowników. Wraz z wdrożeniem standardu ekologicznego Green

 • EkoSzkoły

  Szkoły dla Ekorozwoju to program zachęcający młodych ludzi do zaangażowania się w sprawy środowiska naturalnego poprzez jego ochronę. Projekt rozpoczyna się w klasie. Następnie obejmuje szkołę, aby następnie wspierać zmiany w społeczności lokalnej.

 • Green Key

  Green Key jest wiodącym światowym standardem w obszarze odpowiedzialnej turystyki. Posiadanie prestiżowego certyfikatu Green Key poświadcza spełnienie kryteriów określonych przez Foundation for Environmental Education (FEE).

 • Błękitna Flaga

  Błękitna Flaga to międzynarodowy program zainicjowany w celu promowania ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w miejscowościach nadmorskich, w otoczeniu kąpielisk i przystani jachtowych. Kierowany jest dla kąpielisk i marin.