Wiosenne Eko-Śniadanie Biznesowe

27 marca br. spotkaliśmy się na kolejnym śniadaniu biznesowym, tym razem w biurze Zakładów Farmaceutycznych POLPHARMA przy ulicy Bobrowieckiej w Warszawie. Na spotkanie przybyli zarówno przedstawiciele organizacji posiadających certyfikaty Green Office oraz Green Key, jak również Ci dla których ekologia to ważny czynnik rozwoju.

Tym razem tematem przewodnim było „Oszczędzanie energii i wody w biurze”. Na początku Prezes Fundacji dla Edukacji Ekologicznej Jarosław Szczygieł wręczył certyfikaty Green Office. Firmy, które właśnie zakończyły proces certyfikacji to: POLPHARMA, KION, Euro Cash, PGE Dystrybucja (centrala i 7 oddziałów). Następnie gospodarz spotkania firma POLPHARMA w osobach Tomasza Stepaniuka oraz Medarda Krzyżyńskiego, przedstawili cele środowiskowe strategii zrównoważonego rozwoju POLPHARMY. Dowiedzieliśmy się jak wciąż rozwijającym się Zakładom Farmaceutycznym udaje się zmniejszyć ilość pobieranej energii i wody.

Kolejne wystąpienie prowadzone przez Małgorzatę Bartkiewicz trener biznesu w Fundacji dla Edukacji Ekologicznej, uzmysłowiło uczestnikom, jak ważny jest temat oszczędzania w obliczu zmian klimatu oraz realnego zagrożenia braku dostaw wody pitnej. Okazuje się, że Polska jest poniżej tzw. „stresu wodnego”, który wynosi 1700 m3/os/rok. W Polsce na jednego mieszkańca przypada 1600 m3/os/rok, zaś średnia europejska to 4500 m3/os/rok. Według raportu FAO, w Polsce mamy jedne z najmniejszych zasobów wody pitnej w Europie, za nami są tylko Cypr, Malta i Czechy. Taka sytuacja powinna nas jeszcze bardziej mobilizować do oszczędzania, a oszczędzać możemy na wiele sposobów. Po pierwsze dokonując świadomych codziennych wyborów: krótki prysznic zamiast kąpieli w pełnej wannie, mycie naczyń w zmywarce zamiast ręcznie czy wymieniając spłuczki w toaletach na te o mniejszym wypływie trzy litry zamiast sześciu. Po drugie kupując mniej produktów codziennego użytku, do tego zwracać uwagę na ich trwałość, możliwość ich naprawy oraz użytkowania wielokrotnie.  Warto tu przypomnieć, że do wyprodukowania jednego komputera zużywamy aż 33000 litrów wody, jednej koszulki bawełnianej ponad 1500 litrów wody zaś jednego smartfona  12000 litrów.

A co z oszczędzaniem energii? Temat ten jest równie istotny jak oszczędzanie wody.

W Polsce prąd w większości, bo w ponad 60% produkowany jest z węgla, co wiąże się z emisją gazów cieplarnianych, głównie CO2. Zatem ważne jest by nie tylko nauczyć się  oszczędzać energię, ale również pozyskiwać ją większym stopniu ze  źródeł odnawialnych.

Mówiąc o oszczędzaniu energii w biurze, warto wymienić oświetlenie na LED, sprzęty na te w wysokiej klasie energetycznej, oraz zmieniać złe nawyki. Przykładem może tu być  wyłączanie listew i wszelkich urządzeń z których w danym momencie nie korzystamy.

Mówi trener biznesu Małgorzta Bartkiewicz FDEE: ”Statystyczny Polak emituje 8 ton CO2/rok, średnia światowa to 5 ton CO2/rok. Każdy z nas emituje swój ślad węglowy, zatem jesteśmy odpowiedzialni za swoje wybory. Można powiedzieć, że mniejsze wydatki, to niższy ślad węglowy a bezmyślna konsumpcja zwiększa go. „

Ostatnim punktem śniadania była gra strategiczna o nazwie AKCJA Bio Reaktywacja. Jej uczestnicy ratowali świat, tworząc wspólną strategię walki o lepsze jutro. Twórcy gry Krzysztof Kondracki oraz Wojciech Grzybowski świetnie połączyli element integracji z utrwalaniem i przyswajaniem wiedzy.

Dziękujemy jeszcze raz wszystkim gościom, twórcom a także gospodarzom naszego wiosennego eko śniadania, kolejne planowane jest już we wrześniu.

Comments are closed.