• EUIndustryWeek | Fundacja dla Edukacji Ekologicznej | FDEE

    EU Industry Week 2021

    Nowoczesna, neutralna dla klimatu gospodarka i zerowa emisja gazów cieplarnianych to cel, którego osiągnięcie zaplanowano na rok 2050. Jak ten cel zrealizować? Jak sprawić by działalność człowieka nie szkodziła…


    Continue reading