EU Industry Week 2021

EUIndustryWeek | Fundacja dla Edukacji Ekologicznej | FDEE

Nowoczesna, neutralna dla klimatu gospodarka i zerowa emisja gazów cieplarnianych to cel, którego osiągnięcie zaplanowano na rok 2050. Jak ten cel zrealizować? Jak sprawić by działalność człowieka nie szkodziła środowisku? Jak włączyć się w budowę neutralności klimatycznej? Jak wyznaczać nowe kierunki i tworzyć praktyczne rozwiązania technologiczne dla ochrony Ziemi?

Na zaproszenie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego będziemy mieli przyjemność wziąć udział w konferencji EU Industry Week 2021. Prezes naszej fundacji przedstawi temat: „Standardy ekologiczne, jako narzędzie w osiąganiu neutralności klimatycznej”.

Neutralność klimatyczna może wydawać się terminem odległym dla przedsiębiorców. Dzięki standardom ekologicznym mamy szansę przybliżać zagadnienia związane z neutralnością klimatyczną. Możemy także uświadamiać, iż każde podjęte działanie w kierunku zrównoważonego rozwoju zmniejsza nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne. Zarówno działania edukacyjne, jak i inwestycyjne przybliżają przedsiębiorców do neutralności klimatycznej. Mogą one być jednocześnie potwierdzone certyfikatem ekologicznym motywując w ten sposób cały zespół do podejmowania kolejnych działań na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Zapraszamy na konferencję „Małopolska w obliczu wyzwań neutralności klimatycznej z perspektywy regionu i przedsiębiorców” w ramach EU Industry Week 2021. Podczas wydarzenia rozmawiać będziemy o tym jak na gruncie lokalnym przedsiębiorcy mogą przygotowywać się do wdrażania Strategii Neutralności Klimatycznej. Przedstawiciele strategicznych sektorów gospodarki oraz eksperci dyskutować będą o tym jak dostosowywać i wdrażać nowe technologie w kluczowych obszarach gospodarki w tym energetyki, transportu, przemysłu i rolnictwa.

Comments are closed.