Partnerstwo z SEKA S.A.

Miło nam ogłosić, iż w trzydziestoleciu działalności firmy SEKA S.A. nawiązujemy współpracę partnerską mającą na celu między innymi propagowanie działań i zwiększanie świadomości ekologicznej w polskich przedsiębiorstwach.

Mamy nadzieję, że razem będziemy realizować cele naszej fundacji na szeroką skalę. Istotą naszej współpracy jest założenie, że poziomem podstawowym i jednocześnie obowiązkiem przedsiębiorstw jest wypełnienie mających zastosowanie przepisów prawa m.in. w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Nad tą sferą działalności w szerokim zakresie czuwa SEKA S.A., jako największa firma w Polsce.

Naszym, jako Fundacji zadaniem, jest edukacja ekologiczna poprzez współpracę z szerokim gronem organizacji. Uświadamiamy, co więcej można zrobić dla środowiska naturalnego po wypełnieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa. Chcielibyśmy, jako Fundacja, pokazać dalsze kroki w kierunku zmniejszania negatywnego wpływu na środowisko naturalne, motywowania i zaangażowania pracowników wokół ekologii, poprawy środowiska pracy oraz w wielu innych pokrewnych kierunkach.

Mamy nadzieję, że dzięki naszej współpracy opartej na entuzjazmie i zaangażowaniu ochrona środowiska i ekologia będzie przyjemnym i pożytecznym obszarem działalności współpracujących z nami organizacji.

Comments are closed.