Obrady Jury Krajowego Programu Błękitna Flaga

Jury Krajowe Błękitna Flaga

Tegoroczne spotkanie Jury Krajowego programu Błękitna Flaga odbyło się w Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni. Błękitna Flaga jest najbardziej znanym międzynarodowym programem certyfikacji ekologicznej kąpielisk, marin oraz jednostek pływających.

Podczas posiedzenia jury rozpatrywaliśmy aplikacje krajowych zgłoszeń do programu Błękitna Flaga na sezon 2020. Jury Krajowe ocenia nadesłane aplikacje pod kątem zgodności z kryteriami programu oraz wydaje aprobatę lub odrzucenie na poziomie krajowym. Zatwierdzone aplikacje przekazywane są następnie do międzynarodowego jury, jako rekomendacje do przyznania wyróżnienia.
Kąpieliska i mariny wyróżniane Błękitną Flagą spełniają kryteria programu w zakresie edukacji ekologicznej i informacji, zarządzania środowiskowego, jakości wody, bezpieczeństwa, społecznej odpowiedzialności oraz odpowiedzialnego funkcjonowania w przyrodzie.

Spotkanie Jury Krajowego jest trzecim, po wypełnieniu formualrza aplikacyjnego i przesłaniu go do Fundacji dla Edukacji Ekologicznej etapem w procedurze ubiegania się Błękitną Flagę. Kolejnym etapem jest posiedzenie Jury Międzynarodowego w Kopenhadze. Jury Międzynarodowe ewaluuje rekomendowane przez Jury Krajowe aplikacje do otrzymania wyróżnienia. Etapy ubiegania się Błękitną Flagę przedstawia poniższa grafika:

 

Podczas spotkania omawialiśmy również tematy powszechnie występujących problemów w obrębie kąpielisk i marin, w tym skuteczne sposoby ochrony wydm oraz pasów technicznych. Zgodnie stwierdzono, że bardzo ważnym elementem funkcjonowania kąpielisk i marin jest edukacja turystów w zakresie ekologii oraz respektowania powszechnie obowiązujących zasad zachowania oraz bezpieczeństwa.

Jury Krajowe Błękitnej Flagi obradowało w składzie: Joanna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku, Agnieszka Kietlińska w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Jolanta Fiutowska z Urzędu Morskiego w Gdyni, Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej, Piotr Domaradzki z Urzędu Morskiego w Szczecinie, Przemysław Figiel z Polskiego Klubu Ekologicznego.

Wyniki Jury Międzynarodowego będą znane na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku.

Comments are closed.