Spotkanie ze studentami.

Na zaproszenie Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie uczestniczyliśmy w Forum Współpracy i Integracji Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.

Podczas spotkania mieliśmy okazję zaprezentowania naszej fundacji studentom studiów dualnych w ramach projektu: „Ekonomia społeczna – praktyczna, potrzebna i atrakcyjna”.

Przedstawiliśmy programy, które realizujemy, czyli m.in. Błękitna Flaga, Green Key, Eko-Szkoły oraz Green Office.

W spotkaniu brali udział studenci kierunku Ekonomia Społeczna. W naszej prezentacji staraliśmy się pokazać aspekt społeczny naszej działalności oraz zróżnicowane grupy odbiorców, do których nasze programy są skierowane.

Działalność naszej fundacji spotkała się z bardzo przychylnym odbiorem wśród uczestników, w wyniku czego otrzymaliśmy deklaracje odbycia u nas stażu aż od 12 osób. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się nasze programy dedykowane dla ekologicznych firm biorących udział w programie Green Office oraz Eko-Szkół ubiegających się o certyfikat Zielona Flaga.

Mieliśmy także okazję spotkać się i porozmawiać z przedstawicielami innych organizacji zarówno z obszaru ekonomii społecznej, jak i biznesu.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie oraz studentom za zainteresowanie działalnością naszej fundacji.

Comments are closed.