Edukacja ekologiczna w praktyce. Projekt Erasmus+

ErasmusPlus logo

3 grudnia odbyło się pierwsze spotkanie w ramach naszego nowego, międzynarodowego projektu z zakresu edukacji ekologicznej. We współpracy z 3 innymi organizacjami z Czech, Słowacji i Węgier spróbujemy podnieść poziom edukacji ekologicznej skierowanej do młodzieży poprzez analizę potrzeb w tym obszarze i odpowiedź w postaci warsztatów dla trenerów edukacji ekologicznej podczas 11. Światowego Kongresu Edukacji Ekologicznej oraz opracowanie podręcznika partycypacyjnej edukacji ekologicznej. Najnowsze badania świadomości społecznej przeprowadzone w Czechach w 2021 1 roku pokazały, że ok. 88%społeczeństwa czeskiego dostrzega problem zmian klimatu, 28% z nich w pewnym stopniu wspiera również ochronę klimatu. Jednak około połowa respondentów, mimo, że dostrzega zjawisko, to czuje się wobec niego obojętna i nie planuje podejmować żadnych działań. Trenerzy edukacji ekologicznej stają wobec wyzwania, w którym muszą połączyć wyniki najnowszych badań ze śledzeniem inicjatyw politycznych wobec zmian klimatu i umiejętnością komunikowania się ze społeczeństwem.
Sytuacja w pozostałych krajach Grupy Wyszehradzkiej jest dosyć podobna i dlatego wspólnie z organizacjami partnerskimi EkoInkubator z Czech, Centrum environmentálnych aktivít ze Słowacji i Magyar Környezeti Nevelési Egyesület z Wegier zdecydowaliśmy się na projekt, którego celem jest podniesienie jakości programów edukacji ekologicznej (EE) skierowanej do młodzieży, dla grupy w wieku od 18 do 26 lat, realizowanej w sektorze edukacji pozaformalnej w tych krajach. Przede wszystkim zależy nam na wdrożeniu podejścia partycypacyjnego w pracy z młodzieżą, zwiększenia roli młodych ludzi w procesach dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz ich zaangażowania w lokalne problemy i rozwiązania dotyczące środowiska. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają trenerzy edukacji ekologicznej działający lokalnie i dlatego szczegółowe cele projektu to:
1. Zwiększenie zdolności czterech organizacji partnerskich do przygotowania trenerów do prowadzenia partycypacyjnej edukacji ekologicznej poprzez współpracę nad praktycznym podręcznikiem opartym na aktualnych badaniach i dobrych praktykach w społeczności europejskiej i globalnej. Prace nad podręcznikiem rozpoczną się analizą potrzeb edukatorów ekologicznych oraz programów EE skierowanych do młodzieży w poszczególnych krajach.
2. Warsztaty dla edukatorów zostaną zorganizowane podczas 11. Światowego Kongresu Edukacji Ekologicznej, który pod hasłem „Budowanie mostów dla przeciwdziałania zmianom klimatu” odbędzie się w dniach 14-18 marca 2022 r. w Pradze. Więcej informacji: https://weec2022.org .
3. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnych w obszarze partycypacyjnej edukacji ekologicznej poprzez wydarzenia upowszechniające i komunikaty prasowe. Projekt otrzymał dofinansowanie Erasmus+ – Program Unii Europejskiej, którego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. Narodową Agencją Programu Erasmus+ i jego realizatorem w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

https://erasmusplus.org.pl/o-programie

Comments are closed.